+47 40 40 03 06 post@innow.no

Innow. optimal

Hva

Innow optimal dekker ulike områder hvor fokuset ligger på optimalisering og kontinuerlig forbedring. 

  Hvorfor

  Vellykkede bedrifter optimaliserer prosesser ut fra kundens behov med vektlegging på systematisk og kontinuerlig forbedring i alle ledd. Dersom din virksomhet ikke har et fokus på å optimalisere prosesser og kontinuerlig forbedre seg så vil dere tape terreng i et stadig mer konkurrende arbeidsliv. 

   Optimalisering er en kontinuerlig prosess. Optimaliserer du din virksomhet for neste år, er det ikke sikkert du er optimalisert for tiden etter det. Kontinuerlig arbeid med optimalisering av prosesser for å kunne tilby sluttkundens høyest mulig kvalitet krever kontinuerlig arbeid og strategisk forankring. 

   

  Hvordan

  Ved å være tilpasningsdyktige og ha et ekstremt fokus på kunden vil virksomheter bedre kunne optimalisere sine prosesser. Vi hjelper din bedrift med å optimalisere drift og resultater. Dette gjør vi ved å tilby ulike tjenester innen:

    Intraprenørskap og mulighetsrealisering

    Fremtidens næring byr på mye forandring og store utfordringer. Det er derfor viktig at bedrifter ser etter nye muligheter for å kunne skape merverdi for sluttkunden og dermed en levedyktig fremtid.

    Nyskaping og innovasjon fører til økt sosial og økonomisk verdi for bedriften. Innow hjelper bedriften med selve innovasjonsprosessen, samt oppbygging av entreprenørielle ferdigheter og erfaringsbygging. Gjennom å jobbe som og utvikle gründere, innad i bedriften, veileder Innow bedriften gjennom 7 innovasjonstrinn:

    • Se muligheter og utfordringer
    • Frembringe nye ideer
    • Utvikle og teste ideene
    • Gjennomføre analysere og vurdere ideene
    • Levering og implementering
    • Spredning og skalering
    • Systemendring
    Risikoanalyse

    Målet med en risikoanalyse er å identifisere og analysere mulige/faktiske usikkerhetsforløp i bedriten og dets konsekvenser. Innow vil utarbeide en detaljert og oversiktlig risikorapport og sammen med bedriftens medarbeidere bestemme både pro- og reaktive tiltak for å redusere konsekvens/utfall av forløpene.

    Design av styrings- og kontrollsystemer

    Bedriftens styrings- og kontrollsystemer er de sentrale mekanismene, systemene og kontrollpraksisene som sikrer felles målforståelse, styrer ansattes atferd og tilrettelegger for ønskede resultater. Innow hjelper bedriften med å designe en pakke for styrings- og kontrollsystemene som er skreddersydd for bedriftens kultur, strategi og bransje. En veldesignet styrings- og kontrollsystem pakke sørger for økt effektivitet, bedre kommunikasjon og koordinasjon, tillit, ansvarliggjøring og muligheter for innhenting og forankring av relevant data.

    Lean og kontinuerlig forbedring

    Med mål om å skape og maksimere kundeverdi er Lean i seg selv en overordnet driftsstrategi som stammer fra noen av verdens mest effektive, lønnsomme og produktive bedrifter. Strategien handler om å tilrettelegge for verdiskapende aktiviteter, fjerne sløsing, skape flyt og jobbe med kontinuerlig forbedring. Dette innebærer blant annet utvikling av ledere, involvering av ansatte, standardisering, problemløsning og mye mer.

    Innow hjelper bedriften med å starte sin egen reise mot en Lean-driftsstrategi og tilbyr workshops, utvikling av skreddersydde verktøy og veiledning mot å forankre et Lean-tankesett. En Lean-driftsstrategi bidrar til økt kvalitet, økt produktivitet, forbedret kundetilfredshet, bedre arbeidsmiljø og synlige bedring av resultatene på bunnlinjen.

    Verdistrømsanalyse og prosessoptimalisering

    Med et sentralt mål om å skape mer verdi for sluttkunden, øke konstandseffektivitet, samt å skape mer flyt, hjelper Innow’s konsulenter bedriften med å gjennomføre en verdistrømsanalyse og prosess optimalisering. Vi kartlegger bedriftens prosesser fra A til Å, og designer deretter en fremtidig verdistrøm som bidrar til mindre sløsing av både ressurser og tid. Videre jobber Innow sammen med bedriftens medarbeidere for å finne de beste løsningene for å optimalisere prosessene.

    ISO 9000 familien og ISO 31000

    Vi hjelper bedriften mot å oppnå standarder innenfor kvalitetsledelse (ISO 9000 familien) og risikostyring (ISO 31000). Vi tilrettelegger for at deres bedrift oppfyller de kravene som gjelder for hver enkelt standard.

    Ta kontakt 

    Bjørn Brandtenborg, Operasjonell Leder

    Master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse, Bachelor i Fornybar Energi. Erfaring fra prosessindustrien på Sørlandet, blant annet hos 3B Fibreglass.

    +47 94 18 49 48

    Bjorn@innow.no