+47 40 40 03 06 post@innow.no

Evaluer

Bli bedre rustet i fremtiden
Se mer
Bli bedre rustet i fremtiden

Innow vurderer bedriftens omstilling, ser til andre bedrifters virksomhet og erfaringer, og fremlegger konkrete tiltak som tilrettelegger for en fremtidsrettet drift som gjør bedriften bedre rustet for fremtidig krisehåndtering.

 

Innow.Evaluer består av fem enkeltstående pakker som dekker emner innen erfaringer og muligheter knyttet opp mot økonomi, daglig drift og arbeidsvilkår som årsak av omstilling. Pakkene passer godt for små og mellomstore bedrifter som vurderer videreføring av hjemmekontor for mange eller enkelte ansatte. 

Vis pakkene

Informasjonsflyt

Rask og klar informasjonsflyt er spesielt viktig i tider med omfattende endringer. Dette er for å unngå usikkerhet og sikre en smidig omstilling uten å alarmere. Eksternt har god informasjonsflyt også potensialet til å påvirke selskapets omdømme, spesielt ved situasjoner med krisehåndtering. 

Innow tilbyr en kartlegging og grundig tilbakemelding på selskapets bruk av informasjonskanaler og anbefaler konkrete tiltak til å bedre informasjonsflyt fremover. Det blir sett på informasjonsbehovene innad, mot kunder, fra leverandører og mot offentlighet. Klare tiltak for å formidle informasjon er spesielt viktig i møte med omfattende inngrep og kriser, som omstilling og nedbemanning, der ansatte og kunder skal med videre.

  Pris fra 15 000 NOK eks mva

  Fjernledelse

  Nye retningslinjer for smittevern krevde en omstilling. For mange betydde dette midlertidig hjemmekontor, og for noen er det senere blitt et permanent tilbud. Hverdagen på hjemmekontoret byr på en rekke nye utfordringer. Ikke bare for de ansatte, men også for ledelsen som mistet sitt kanskje viktigste verktøy. Det fysiske møtet. 

  Innow tilbyr en omfattende undersøkelse som kartlegger hvordan ledelsen har håndtert den nye arbeidssituasjonen, og hvilke muligheter selskapet har for å gjennomføre en hjemmekontorordning videre. Det blir også utarbeidet konkrete løsninger i samarbeid med selskapet knyttet til ledelse for ansatte i hjemmekontor, altså fjernledelse.

   Pris fra 20 000 NOK eks mva

   Digitalisering

   Et fungerende hjemmekontor er helt prisgitt digitale verktøy, og tilbudet er enormt. Mange programmer har overlappende funksjoner og bruken av flere ulike programmer kan føre til mangel på oversikt.

   Derfor tilbyr Innow en undersøkelse knyttet til de digitale verktøyene brukt av selskapet for å tilrettelegge for hjemmekontor i henhold til møter, prosjektstyring, fildeling og kommunikasjon. Innow fremlegger fordeler og ulemper programmene har, og om bedriften har noe å tjene på å bruke andre program til å dekke bedriftens behov.

   Pris fra 10 000 NOK eks mva

   Økonomi

   Økonomi er en av, om ikke den største styrende faktoren i en virksomhet. Koronakrisen har ført med seg store økonomiske konsekvenser. Noen som er umiddelbare og andre som vil komme i tiden fremover.​ Likevel har også krisen åpnet opp for alternativ drift som fører med seg nye muligheter.

   Innow tilbyr en økonomisk analyse for å avdekke hvilke muligheter bedriften har for øyeblikket, hva endret drift kan bety økonomisk og hvilke økonomiske utfordringer som selskapet står ovenfor ved eventuell ny krise.

   Pris fra 20 000 NOK eks mva

   Plukk og velg

   Problemer er sjeldent helt ensrettet og kan ofte kreve komplekse og sammensatte løsninger, og det er derfor vanskelig å vite i hvilken ende man skal starte i. Dette gjelder spesielt for drift og ledelse, der det ikke finnes noen entydige og enkle løsninger.

   Innow tilbyr en pakke der bedriften selv kan bestemme innholdet ut ifra eget behov. Bedriften kan velge ut steg fra de ulike pakkene som de ser på som verdifulle og nyttige for egen drift og ledelse.

   Pris fra 20 000 NOK eks mva

   Ta kontakt

   Ta kontakt

   Ønsker du å vite mer om pakkene eller ta en uforpliktende prat? Ta kontakt med Johannes Sæle.

   Johannes@innow.no