+47 40 40 03 06 post@innow.no

Innow. Digital

Hva

 Digitalisering er et verktøy som bidrar til å effektivisere arbeidsprosesser og øker produktivitet i arbeidsplassen. Klarer man å utnytte teknologien på riktig måte, er sannsynligheten stor for at det skaper gevinst for virksomheten. 

  Hvorfor

  Virksomheter må forstå hvor avgjørende teknologi og digitale virkemidler er for dagens konkurransekraft. Videre må de innse at dette kun kommer til å bli viktigere i fremtiden.

  Utfordringen er at virksomheter ser på digitalisering som et svar på «alt», og dette kan ende med unødvendige store investeringer i noe som ikke skaper profitt for virksomheten fordi det enten ikke var riktig eller for at ansatte ikke ser det samme verdien av å benytte det. Her ønsker vi i Innow å hjelpe bedrifter med å ta de riktige digitaliseringsmulighetene. 

   Hvordan

   Vi som jobber i Innow er ikke utviklere, men vi besitter høy kompetanse i samspillet mellom forretning og teknologi. Vi er uavhengige av leverandører og hjelper med å finne riktig teknologisk aktør. Vi velger alltid den løsningen vi mener er best tilpasset kunden. Løsninger som kjennetegnes ved at de kombinerer et særdeles fokus på verdiskapning med solid teknisk forståelse.

   Vi bistår innen en rekke forskjellige teknologiområder, alltid med et forretningsmessig perspektiv. Dette gjør vi ved å tilby ulike tjenester innen:

     Digital modenhetsanalyse

     En digital modenhetsanalyse fungerer som et transformasjonskompass der man vurderer status og behov for digitaliseringstiltak ved noen hovedområder i bedriften. Disse områdene inkluderer ofte kunder og leverandører, strategi og styring, prosesser og infrastruktur, kultur og organisasjon, og teknologisk innovasjon. Innow veileder og gjennomfører en workshop sammen med bedriften. Denne workshopen består av en gjennomgang av bedriftens forretningsplan og analyse av bedriftens digitale modenhet. Modenhetsanalysen vil kunne gi innsikt i organisasjonens digitaliseringstilstand og dermed legge til rette for digital innovasjon.

     Fremdriftsplan for digitalisering

     Digital transformasjon er blant de høyeste prioriteringene til de fleste norske virksomheter. Mange bedrifter har allerede en pågående prosess for å bli digitalisert. En sentral del av denne prosessen er å ha en klar og tydelig fremdriftsplan som er forankret i bedriftens visjoner og verdier. Innow hjelper bedriften med planlegging av en god strategi og fremdriftsplan for digitalisering. Vi involverer deres ansatte med i prosessen ved utvelgelse av digitale verktøy og undersøker hvordan bedriftens ulike arbeidsprosesser kan forbedres ved bruk av ny teknologi.

     Digital innovasjon og digital transformasjon

     Industri og næring er stadig utsatt for disruptive forandringer som en konsekvens av økende implementering av nye digitale teknologier. Blant annet er det svært viktig for bedrifter å forstå hvordan man best kan tilpasse seg fremtidens krav og behov for digital tjenesteutvikling. Dette handler like mye om å kunne samle og utnytte data.  Innow hjelper bedriften med digital innovasjon, gjennom Innow’s egne prosjekt- og innovasjonsmetodikk, med søkelys på kreativitet og løsninger for innovasjoner innen IKT og mekatronikk. En digital transformasjon åpner et hav av muligheter og tilrettelegger for en levedyktig fremtid for bedriften.

     Ta kontakt 

     Rayan Saeed, Daglig Leder

     Master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse, Bachelor i Mekatronikk og fagbrev som flymekaniker. Erfaring fra MHWirth, SAS og Odfjell Drilling.

     +47 95 41 98 81

     Rayan@innow.no