+47 40 40 03 06 post@innow.no

Hvordan vi arbeider

Vår metodikk er basert på Design Tenking som kjennetegnes ved smidig samskaping. 

Vi har et stort fokus på innovasjon og ser på oss selv som intraprenører. Virksomheter må aktivt jobbe med nye tiltak for å opprettholde eller forbedre sin markedsposisjon. Å få innsikt utenfra kan ofte være det som fører til nytenkende løsninger som tar din virksomhet et skritt frem.  

Vi løser dine behov

Som ledende virksomhetsinnovatorer kartlegger vi stegvis verdien til bedriften, og utvikler samt veileder bedriften mot økt produktivitet og kontinuerlig endring. Innows metodikk handler om innovasjon, digitalisering, kompetanseheving, kontinuerlig forbedring og tett oppfølging.

  med fokus på samskaping

  Ulikt våre konkurrenter har Innow et særdeles fokus på en kombinasjon av design tenking med kunden i sentrum, stor tverrfaglighet, tett partnerskap med teknologibedrifter og et større fokus på strategisk informasjonssikkerhet. Se videoen for å forstå hva design tenking er.

   Tett kontakt med akademia

   Innows metodikk handler om innovasjon, digitalisering, kompetanseheving, kontinuerlig forbedring og tett oppfølging. Gjennom tett kontakt med akademia har vi solid tilgang på det ferskeste av kunnskap innen ulike kompetansefelt.

    Ta kontakt 

    Jonas Fjæstad, Teknisk Leder

    Master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse og Bachelor i Fornybar Energi (elkraftteknikk). 

    +47 91 11 65 60

    Jonas@innow.no