+47 95 41 98 81 post@innow.no

Siden 2019

Tjenester

Vi påtvinger ikke våre løsninger eller oppfatninger. Med fokus på innsikt og empati lytter vi til kundens innspill gjennom hele samskapningsprosessen. 

 

Innow Digital

Vi hjelper din bedrift med å kartlegge digital modenhet og foreta digitaltransformasjon. Dette gjør vi ved å tilby ulike tjenester:

 • Lage strategisk fremdriftsplan for digitalisering
 • Hvilke prosesser bør dere prioritere digitalisering

Trykk her for å lese mer om Innow Digital

Innow Optimal

Vi hjelper din bedrift med å optimalisere drift og resultater. Dette gjør vi ved å tilby ulike tjenester innen:

 • Mulighetsrealisering
 • Verdistrømanalyse
 • Risikoanayse
 • verdikartlegging mot sluttkunden

Trykk her for å lese mer om Innow Optimal

Innow Invest

Vi hjelper din bedrift med å foreta de riktige investeringsbeslutningene.

 • Vi foretar ulike investeringsanayser.
 • Vi vurderer om din bedrift skal investere i nye teknologier eller tjenester?

Trykk her for å lese mer om Innow Invest

q
Innow IT-Sikkerhet

Vi hjelper din bedrift med proaktive tiltak mot IT-angrep. Vi hjelper til med:

 • Incident response (hendelseshåndtering): Hva gjør du hvis det brenner? Hva gjør du hvis noe alvorlig skjer med ditt IT-system? Vi lager scenarioer og går gjennom hva du skal gjøre hvis noe skjer, inkludert: Forsikring, bøter, datatilsynet, etc.  
 • Sikkerhetskultur: Mentalitet til IT-sikkerhet blant ansatte er essensielt. Vi bygger opp en kultur hos din bedrift fra bunnen av og skaper retningslinjer for IT-sikkerhet i deres bedrift.

Trykk her for å lese mer om Innow IT-Sikkerhet

  Innow Bærekraft

  Vi hjelper din bedrift med å foreta bærekraftige beslutninger.

  • Vi foretar kartlegging av deres bærekraftighet
  • Vi samskaper bærekraftige løsninger som dere kan dra nytte av i årevis
  • Vi sørger for at din bedrift er på linje med FN’s bærekraftsmål

  Trykk her for å lese mer om Innow Bærekraft

  Innow

  Innows metodikk er spesielt designet og optimalisert for virksomheter som ønsker økt verdiskaping, effektivisering av prosesser, større grad av digitalisering og en bærekraftig utvikling.

  Som ledende virksomhetsinnovatorer kartlegger vi stegvis verdien til bedriften, og utvikler samt veileder bedriften mot økt produktivitet og kontinuerlig endring. Innows metodikk handler om innovasjon, digitalisering, kompetanseheving, kontinuerlig forbedring og tett oppfølging.

  Ulikt våre konkurrenter har Innow et særdeles fokus på en kombinasjon av design tenking med kunden i sentrum, stor tverrfaglighet, tett partnerskap med teknologibedrifter og et større fokus på strategisk informasjonssikkerhet. Se videoen for å forstå hva design tenking er.

  Hva Nøyaktig er design tenking?

  Design tenking setter menneskene i fokus og handler om at vi sammen skaper muligheter. Våre kunder har eierskap til både produktet vi leverer og arbeidsprosessen vi i fellesskap gjennomfører. Ved Design Tenking vil løsningen prøves ut før den leveres slik at eventuelle svakheter og forbedringer kan tillegges.

  Hvordan kan dere hjelpe oss?

  Vi er overbevist om at de beste forbedringene gjøres når flere hoder samler seg rundt en mulighet. Innow AS vil gi et utenforstående perspektiv. Et perspektiv fylt med digital kompetanse, bærekraftig fokus og innovative ideer.

  Hva tilbyr dere som andre ikke tilbyr?

   Vi har fersk kompetanse fra universitetet og ungt pågangsmot som gir oss en kreativitet som kan komme godt med når vi skal skal skape innovative muligheter i lag med dere. Vi har tett kontakt med Universitetet i Agder og spesielt miljøet rundt Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Våre ansatte har også arbeidserfaring fra flere ulike industrier, sterk digital kompetanse og et lidenskapelig ønske om å skape bærekraftige endringer.

  Innow

  Kontakt oss

  Innow