+47 40 40 03 06 post@innow.no

innow as

Oppdrag

Vi utfører SKreddersydde oppdrag innenfor flere fagfelt

 

Vi tilbyr innovasjonskraft gjennom å identifisere og løse ulike utfordringer som vil gjøre det mulig å utnytte bedriftens maksimale potensiale, samt øke trivsel, produktivitet og lønnsomhet. Innow sine tjenester hjelper bedrifter med bærekraftig utvikling.

Vårt team kombinerer et moderne og fremtidsrettet perspektiv innen innovasjon, rådgiving og teknologi med kundens bransjespesifikke erfaring og kompetanse. 

Vi definerer og skreddersyr løsninger sammen med kunden basert på deres behov og ønsker. Et sentralt punkt i våre prosesser er å forankre nødvendig kompetanse hos kunden.

 

Rådgiving
 • Data science
 • Prosessoptimalisering og effektivisering ​
 • Prosjektledelse ​
 • Lean og kontinuerlig forbedring
 • Digitalisering og BI ​
 • Big Data
Innovasjon
 • Tjenestedesign
 • Analyser
 • Innsiktsarbeid
 • Samhandling
 • Kreativ produksjon
 • Forretningsmodellering
 • Kurs og kreative workshops
Teknologi
 • Web-løsninger
 • Business Intelligence (BI)
 • Digital Process Automation (DPA)
 • Front- og backend
 • CRM
 • Office 365
 • IoT

Design Tenkning

Innows metodikk er spesielt designet og optimalisert for virksomheter som ønsker økt verdiskaping, effektivisering av prosesser, større grad av digitalisering og en bærekraftig utvikling.

Som innovatorer kartlegger vi stegvis verdien til bedriften, og utvikler samt veileder bedriften mot økt produktivitet og kontinuerlig forbedring. Innows metodikk handler om innovasjon, digitalisering, kompetanseheving, verdiskaping og tett oppfølging.

Ulikt våre konkurrenter har Innow et særdeles fokus på en kombinasjon av design tenking med kunden i sentrum, stor tverrfaglighet, tett partnerskap med teknologibedrifter og et større fokus på strategisk informasjonssikkerhet. Se videoen for å forstå hva design tenking er.

Verdiutvikling, mindre usikkerhet og en levedyktig virksomhet  

Ved å fokusere på moderne bærekraft vil din virksomhet bedre kunne bekjempe fremtidens utfordringer og bære frukter av fremtidens muligheter.

Innow hjelper din bedrift mot en levedyktig fremtid!

Økt konkurransekraft gjennom diversifisering og modernisering

 

Økt lønnsomhet  ved lavere kostnader og bedre ressursbruk

 

Økt produktivitet og effektivitet som følge av ny teknologi og prosesser
w
Mer attraktiv profil for arbeidstagere, kunder, leverandører og investorer.
Tilrettelegging for fremtidens krav og tilskudd fra offentlige instanser.

Innow