+47 40 40 03 06 post@innow.no

Innow. invest

Hva

Innow invest fokuserer på virksomheters investeringer og lønnsomhet. Våre konsulenter har kompetanse innenfor tekniske fagfelt så vel som økonomiske.

  Hvorfor

  Virksomheter må hele tiden jobbe for å være så lønnsomme som mulig. Hvis lønnsomheten ikke optimaliseres kan man risikere at sluttkunden ikke lenger forblir sluttkunden 

   Hvordan

   Innow besitter bred kompetanse innenfor investeringsanalyse ved å ha flere ansatte med bakgrunn fra Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Gjennom teknisk kompetanse kombinert med økonomisk kunnskap danner vi oss et solid perspektiv på din virksomhets lønnsomhet. Vi bistår innen en rekke forskjellige finansielle områder, alltid med et forretningsstrategisk perspektiv. 

   Vi hjelper din bedrift med lønnsomhet. Dette gjør vi ved å tilby ulike tjenester innen:

     Prosjektanalyse ved innovasjonsinvesteringer

     Når nye innovative løsninger er indentifisert og potensielle forbedringer er kartlagt er det ofte vanskelig bestemme seg for å gjennomføre et nytt innovasjonsprosjekt. Dette er grunnet manglende dokumentasjon  lønnsomheten til prosjektetInnow gjennomfører en prosjektanalyse bestående av tre faser: en kreativ fase (drøfter andre alternativer og bedømmer om prosjektet er gjensidig utelukkende), en teknisk fase (NPV, ROI, Pay-back time og andre lønnsomhetsmål) og en kommunikasjon fase der vi presenterer analysen i en enkel rapport. Dette gjør at bedriften kan dokumentere lønnsomheten til potensielle innovasjonsinvesteringer. Innow’s prosjektanalyse kan bistå bedriften når det skal besluttes om og når det skal gjennomføres et nytt innovasjonsprosjekt. 

     Strategisk-økonomisk analyse

     En av de mest sentrale aspektene ved bedrift økonomisk styring handler om å forstå lønnsomheten i bransjen hvor bedriften opererer, spesielt knyttet opp mot konkurrenter og markedet. Videre er lønnsomheten til en bedrift tilknyttet både det bedriften har og hva de gjør. Innow gjennomfører en analyse av bedriftens strategisk-økonomiske situasjon. Dette innebærer ulike lønnsomhetsanalyser (for eksempel Porter’s 5 forces, lønnsomhetstreet, SVIMA analyser og nøkkeltall analyser) og kundelønnsomhetsanalyser. Dette oppsummeres i en kort og oversiktlig rapport som gir bedriften større forståelse for bransjen, markedet, konkurrentene og kunden. Dette tilrettelegger for at bedriften kan gjøre strategiske beslutninger tilknyttet pris, produktgrupper og prosjekter.  

     Ta kontakt 

     Rayan Saeed, Daglig Leder

     Master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse, Bachelor i Mekatronikk og fagbrev som flymekaniker. Erfaring fra MHWirth, SAS og Odfjell Drilling.

     +47 95 41 98 81

     Rayan@innow.no