+47 40 40 03 06 post@innow.no

Innow. bærekraft

Hva

Bærekraftig utvikling er rammene for våre anstrengelser for å oppnå en høyere kvalitet der økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig. Bærekraftig utvikling sørger for at begrensninger som oppstår bedre kan håndteres.

  Hvorfor

  Ved å fokusere på bærekraft vil din virksomhet bedre kunne bekjempe fremtidens utfordringer og bære frukter av fremtidens muligheter. Vellykkede bedrifter har prosesser som er bærekraftige ut fra kundens behov. 

   Hvordan

   Bærekraftige løsninger krever kontinuerlig arbeid med innovasjon og å tenke utenfor boksen. Virksomheter må aktivt jobbe med nye tiltak for å opprettholde sin bærekraftige tilstand. Å få innsikt utenfra kan ofte være det som fører til nytenkende løsninger som tar din virksomhet et skritt frem. Vi hjelper din bedrift med å implementere en bærekraftig strategi. Dette gjør vi ved å tilby ulike tjenester innen:

     Corporate Social Responsibility (CSR) og FN's Bærekraftsmål

     Bedrifter må i fremtiden ta enda mer hensyn til de sosiale, økonomiske og miljømessige faktorene som bedriften påvirker. Dette ansvaret er en sentral del av hvordan bedriften oppfattes utvendig, og CSR kan ha stor betydning for fremtidige kunderelasjoner. Innow hjelper bedriften med å ta et aktivt samfunnsansvar som styrker deres omdømme. Dette gjøres gjennom kartleggingsprosesser, rådgiving og workshops med utgangspunkt i bedriftens rammer og forutsetninger, og FN’s 17 bærekrafts-mål. Gode rutiner og tiltak kan gi bedriften konkurransemessige fordeler i bransjens marked, bidra til et bedre arbeidsmiljø og økonomiske fordeler i fremtiden.

     ISO 50001 og ISO 14001

     Vi hjelper bedriften mot å oppnå standarder innenfor energi (ISO 50001) og miljø (ISO 14001). Vi tilrettelegger for at deres bedrift oppfyller de kravene som gjelder for hver enkelt standard.

     Energieffektivisering

     Effektiv bruk av energi har enorm økonomisk gevinst for mange bedrifter. Energieffektivisering handler om smartmåling, kontroll av forbruk og nye løsninger som reduserer energibehovet. Med bakgrunn fra Fornybar Energi, elkraftteknikk og energieffektivisering i bygg hjelper Innow bedriften med kartlegging, planlegging og gjennomføring av energieffektiviserende tiltak. 

     Ta kontakt 

     Jonas Fjæstad, Teknisk Leder

     Master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse og Bachelor i Fornybar Energi (elkraftteknikk). 

     +47 91 11 65 60

     Jonas@innow.no