+47 40 40 03 06 post@innow.no
Selskaper som lever lenge

Selskaper som lever lenge

Selskaper som lever lenge Noen selskaper har en spesiell evne til å holde hjulene i gang på tross av kriser og motgang. Hva er det som gjør at noen selskaper overlever og til og med vokser gjennom tiår og århundrer? Virksomheter må tilpasse seg og være endringsvillige...
Engasjement

Engasjement

Engasjer deg av valdemar   Jeg har engasjert meg i flere linjeforeninger og en studentidrett i mitt opphold på UiA. I tillegg har jeg engasjert meg som tillitsvalgt. Den første linjeforeningen jeg ble med i, var Tesla – linjeforeningen for elektronikk, hvor jeg...