Johannes Sæle skrev i vår sammen med tre byggdesignstudenter ved UiA en bacheloroppgave for COWI om lokal gjenvinning av gråvann. Et tema som er lite utforsket i Norge. Oppgaven vekket interesse fra VANytt, som publiserte en artikkel om oppgaven 17.06.2020.   Veldig...