+47 40 40 03 06 post@innow.no

Selskaper som lever lenge

mar 30, 2020 | Blogg

Noen selskaper har en spesiell evne til å holde hjulene i gang på tross av kriser og motgang. Hva er det som gjør at noen selskaper overlever og til og med vokser gjennom tiår og århundrer?

Virksomheter må tilpasse seg og være endringsvillige for å overleve utfordringer som dukker opp. Selskaper som overlever flere tiår (om ikke århundrer) har en unik styrke. Denne styrken klarer de å beskytte, men også bygge videre på gjennom et stort fokus på å kontinuerlig forbedre seg. Slike selskaper som lever lenge klarer å beherske balansen mellom endring og tradisjon.

Man må opprettholde kunde- og partnerrelasjoner fra generasjon til generasjon. Hvert produkt, hver ordre og hver beslutning burde hente inspirasjon fra partnere og kunder. Man må danne og opprettholde et tett samarbeid, bygget på gjensidige relasjoner. Gjennom gjensidighet legger man et fundament for tillit og læring. Og med et slikt fundament kan man enklere overkomme endringer og utfordringer som man møter på gjennom årene.

Å ha ansatte som jobber i samme bedrift i årevis vil hjelpe med å skape langsiktig vekst og innovasjon som bygger på selskapets minne. Det skaper en lojalitet og et engasjement for virksomheten som er vanskelig å skape for bedrifter som kontinuerlig erstatter sine ansatte. Ansatte som holder seg til samme selskap føler på en støtte og tillit som sørger for at de forblir lojale medlemmer av sin organisasjon, en del av familien. Mange selskaper som overlever gjennom århundrer skaper sine ledere internt i organisasjonen gjennom å støtte personlig utvikling.

Hør mer om lojalitet og personalledelse i vår podcast

Skal din virksomhet overleve over lengre tid må du legge ned ressurser i kommersielle og sosiale relasjoner innenfor ditt lokalsamfunn. Dere må la naboene deres være en del av deres familie. Dere må motivere lokalsamfunnet til å støtte deres vekst, ikke bare gjennom finansiell støtte, men også gjennom sosiale relasjoner. For å kunne hente ut fordeler fra lokalsamfunnet, må du bidra med ansvar ovenfor det.