+47 40 40 03 06 post@innow.no

Engasjer deg av valdemar

 

Jeg har engasjert meg i flere linjeforeninger og en studentidrett i mitt opphold på UiA. I tillegg har jeg engasjert meg som tillitsvalgt. Den første linjeforeningen jeg ble med i, var Tesla – linjeforeningen for elektronikk, hvor jeg begynte som styreleder. Det vervet startet jeg med våren 2017, og jeg hadde posisjonen i ett år.

Den rollen gikk i stor grad ut på å drifte linjeforeningen, samt å sørge for at ting ble gjort. Målet med linjeforeningen var å lage noen sosiale arrangementer for elektronikkstudentene, samt å prøve å knytte kontakt med noen bedrifter som kan tilby relevante jobber. 

Rett før jeg var ferdig med det overtok jeg styrelederstillingen i GSI Grizzlies Lacrosse. Der hadde jeg også ansvar for å drifte idrettsforeningen og for at arrangement ble gjennomført. Dermed var erfaringen fra tidligere verv nyttig med en gang.

 

Som leder for en studentidrett er det litt mer fokus på å styre den daglige driften, som treninger og utstyr som skal være på plass til det, sammenlignet med en linjeforening. I tillegg drar en studentidrett ofte på tur, slik at det blir litt reiseplanlegging som også skal gjennomføres.

 

Senere ble jeg med å stifte en linjeforening for master linjen Cybersikkerhet, ettersom det var en helt nyoppstartet linje når jeg begynte der.

Jeg har lært masse om hvordan en gruppe mennesker bør ledes for å oppnå et mål, og dermed også hvordan de absolutt ikke bør ledes.

Det jeg har fått ut av disse engasjementene er masse god erfaring med ledelse og organisering. Jeg har lært masse om hvordan en gruppe mennesker bør ledes for å oppnå et mål, og dermed også hvordan de absolutt ikke bør ledes.

Jeg har også fått mye god erfaring med hvordan man bør organisere seg for å oppnå de samme målene effektivt. Det kan trekkes inn og at jeg har lært mye om ting som hvordan man skjøter daglig drift. Samtidig har jeg fått mye god erfaring med arbeidslivet, i form av at jeg har fått gode kontakter med bedrifter blant annet.

Det har lært meg å kommunisere med folk som allerede er ute i jobb, samt at jeg har fått mye gode innsyn i hvordan bedrifter jobber og hva de jobber med. Dermed har jeg kunnet lære mye om arbeidslivet fra tidlig i studieløpet mitt.

Hvorfor bør så andre følge i mine fotspor? Fordi det er en kjempesosial måte å få erfaring med arbeidslivet og ledelse på. I tillegg er foreningene som omkranser universitetet de viktigste sosiale plattformene når man studerer, og disse plattformene er bygget på frivillighet.

Dermed er de avhengige av at nye studenter blir med. Heldigvis er det en veldig fin mulighet, som man kan lære utrolig mye av og/eller skaffe seg nye gode venner i studietiden. Det koster litt tid å bli med, men jeg mener det absolutt er verdt investeringen!