+47 40 40 03 06 post@innow.no

Business Canvas

Mens andre har vært opptatt med julegrantenning og julegaveshopping i desemberhelgene, har vi jobbet med entreprenørskap i vår nyoppstartede virksomhet. 

Nærmere bestemt har vi jobbet med Disiplinert Entreprenørskap for å skape en felles enighet rundt nøyaktig hva vi ønsker å gjøre.

En lørdagskveld og en søndagskveld ble brukt på å bygge en felles forståelse for hva vi ønsker å oppnå med Innow.

Bjørn ledet oss gjennom øktene med sin solide entreprenørskapsbakgrunn fra Start UiA og sommerkurs med Bill Aulet fra MIT.

 

 

Selv om selskapets metodikk, visjon og misjon allerede var godt innarbeidet var det nyttig for oss å skape en felles forståelse og at hver enkelt fikk komme med forslag til hvordan produktet vårt skal se ut.

 

 

Vi jobbet rundt de 10 punktene i «The Disciplined Entrepreneurship Canvas» basert på boken til Bill Aulet. Mer spesifikt jobbet vi med å forstå hvem våre kunder vil være, hva vi kan gjøre for dem og hvorfor.

 Vi snakket blant annet om…

Vi ønsker å se på virksomheters muligheter. Ved å se på mulighetene til virksomhetene kan vi bygge videre på hva de er gode på.

Vi skal hjelpe virksomheter med innovasjon gjennom vår kunnskap om Lean og kontinuerlige forbedringer, digitalisering, IT-sikkerhet, og vår tette kontakt med akademia.

Vi fokuserer på samskapning og iterering. Vi tester løsningene og gjennom tett kontakt med virksomhetene kan vi sammen foreta endringer underveis basert på tilbakemeldinger.

Hva mer?

Det ble også tid til sosiale aktiviteter for å få litt avbrekk fra all diskusjon. Spesielt minicurling skapte stort engasjement laughing