+47 40 40 03 06 post@innow.no

3DS – En Solid Start

nov 7, 2019 | Nyhet

3 Day Startup ble arrangert torsdag 17. oktober fra klokken 16:00 til lørdag 19. oktober klokken 20:00. Rayan pitchet en idé som ble stemt frem til å jobbe videre med. Med på laget fikk han Jonas og Bjørn og utover de tre oktoberdagene ble det jobbet intensivt med forretningsidéen, kundeoppdagelse, pitching, forretningsmodell og workshop.

Mer spesifikt gikk dagene ut på:

  • Dag 1: deltaker kommer – med eller uten forretningside – og fasilitator leder gruppen gjennom dedikert brainstorming, tidlig pitching/feedback, og team modul. Noen teams jobber langt ut på natten, mens andre foretrekker å hvile for å forberede seg til dag 2. 
  • Dag 2: Kundeoppdagelse (teamet reiser ut av bygningen eller begynner å ringe til potensielle kunder), strukturert mentorskap, og pitching med feedback. Dag 2 har stort fokus på å lage forretningsmodell.
  • Dag 3: Fortsetter utførelse av ideen (inkluderer pitch workshop) som ender med en siste pitch/demo til et respektert panel bestående av mentorer og investorer.

Gjennom programmet ble studentene tilbydd arbeidsplass, mat og drikke og ikke minst ressurser og veiledning til å gå fra idé til produkt i løpet av tre dager. På slutten av programmet hadde Rayan, Jonas og Bjørn opparbeidet seg en solid motivasjon, styrket kompetanse og større nettverk som de har tatt med seg videre til Innows oppstart.