+47 40 40 03 06 post@innow.no

VI VIL AT DIN BEDRIFT SKAL LYKKES!

Økonomisk vekst, en grønnere fremtid og et sterkere fellesskap
Se merTa kontakt

Leverandør av bærekraftige innonvasjonsprosesser 

Innow er et kompetansemiljø bestående av sivilingeniører, utviklere og markedsførere. Vårt team har erfaring med arbeid og prosjekter fra flere bransjer, blant annet olje og gass, fly-industri, prosessindustri og bygg- og anlegg.

Vi tilbyr innovasjonskraft.

Innow gjennomfører skreddersydde oppdrag innen blant annet prosessoptimalisering, business intelligence og bærekraftig bedriftsutvikling; for å  tilrettelegge for økt verdiskaping og en bærekraftig utvikling.

  Prosessoptimalisering 

   Vi identifiserer, kartlegger og fremlegger muligheter for å optimalisere verdiskaping i bedriften.

  Business Intelligence

  Innow bistår i valg, implementering og anvendelse av Business Intelligence-systemer. 

  Bærekraftig bedriftsutvikling

  •  Vi hjelper bedriften med  å identifisere, skape og implementere bærekraftige muligheter og tiltak.

  Verdiutvikling, mindre usikkerhet og en levedyktig virksomhet  

  Ved å fokusere på moderne bærekraft vil din virksomhet bedre kunne bekjempe fremtidens utfordringer og bære frukter av fremtidens muligheter.

  Innow hjelper din bedrift mot en levedyktig fremtid!

  Økt konkurransekraft gjennom diversifisering og modernisering

   

  Økt lønnsomhet  ved lavere kostnader og bedre ressursbruk

   

  Økt produktivitet og effektivitet som følge av ny teknologi og prosesser
  w
  Mer attraktiv profil for arbeidstagere, kunder, leverandører og investorer.
  Tilrettelegging for fremtidens krav og tilskudd fra offentlige instanser.

  Kunder og samarbeidspartnere 

  Nyheter og innhold fra Innow