+47 95 41 98 81 post@innow.no

Gjør Bedrifter Mer Enn Levedyktige

Leverandør av innovative løsninger for verdiskaping og bærekraftig endring.

Strategiske løsninger for din bedrift

Med sterkt fokus på samskaping hjelper vi virksomheter med å realisere sitt potensiale.

Tett kontakt med akademia

Vi er studenter fra UiA med fersk kompetanse og tett kontakt med ulike fagmiljøer.

Innow

Innow AS er et ledende kompetansemiljø fra Sørlandet.  

Innow AS er et norsk selskap som ble etablert høsten 2019. Vi tilbyr ulike løsninger rettet mot selskaper i både privat- og bedriftsmarkedet. Kontakt oss, så kan vi sammen gjennomgå dine behov og våre innovative løsninger.

Våre tjenester

Innow Digital

Vi tilbyr ulike tjenester for å hjelpe din bedrift med digitaltransformasjon.

Innow Invest

Vi hjelper din bedrift med å foreta de riktige investeringsbeslutningene.

Innow Optimal

Vi kartlegger behov for deretter å optimalisere verdiskaping mot deres kunde.

Innow Bærekraft

Vi hjelper til med å finne bærekraftige løsninger for din virksomhet.

Innow IT-sikkerhet

Proaktiv kursing for at din bedrift skal være robust mot cyber-angrep.

Våre tjenester er optimalisert for virksomheter som ønsker økt verdiskaping, effektivisering av prosesser, større grad av digitalisering, økt sikkerhet og en bærekraftig utvikling. Vi kartlegger sluttkundens behov for deretter å optimalisere verdiskaping mot sluttkunden. Vi har et sterkt fokus på samskaping fordi vi mener at de løsningene din virksomhet trenger best skapes gjennom tett samarbeid.

 

Ta en uforpliktende prat med oss.

Kontakt oss, så kan vi sammen ta en gjennomgang av dine behov.

Vi skreddersyr bærekraftige løsninger som vil løfte din bedrift til neste nivå!

Ta kontakt direkte med en av våre ansatte

Kontaktinformasjon til alle våre ansatte finner du under Om Oss.

Hva vi gjør

Kobler de riktige innovatørene til dine behov

Rådgivning og tilpassing til dine behov med sterkt fokus på oppfølging.

Vi setter oss inn i deres behov. Vi tester løsninger sammen før vi ender med et endelig produkt som vi sammen har skapt.

Les om hvem vi er

Få jobben gjort uansett hvilke prosesser din bedrift har

Din suksess er avhengig av dine ansatte. Uten dem er ikke endringer bærekraftige.

Vi setter menneskene i sentrum, ikke maskinene, rammeverkene eller prosessene.

Les mer om våre tjenester

Samskaping

Innow ønsker å skille seg fra andre aktører i bransjen ved å ha et spesielt fokus på en usedvanlig personlig og skreddersydd samskapingsprosess og en strategisk oppfølging over tid.

Vi vil ha et tett samarbeid med flere teknologiselskaper og med universitetet, slik at Innow kan levere det ytterste av både praktisk og akademisk kompetanse. 

 

Vi bygger langvarige relasjoner

Innows metodikk er spesielt designet og optimalisert for virksomheter som ønsker økt verdiskaping, effektivisering av prosesser, større grad av digitalisering og en bærekraftig utvikling.

Som ledende virksomhetsinnovatorer kartlegger vi stegvis verdien til bedriften, og utvikler samt veileder bedriften mot økt produktivitet og kontinuerlig endring. Innows metodikk handler om innovasjon, digitalisering, kompetanseheving, kontinuerlig forbedring og tett oppfølging.

Ulikt våre konkurrenter har Innow et særdeles fokus på en kombinasjon av design tenking med kunden i sentrum, stor tverrfaglighet, tett partnerskap med teknologibedrifter og et større fokus på strategisk informasjonssikkerhet.

Nyheter fra Innow